Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1949 -1951; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1949: Oblastni ljudski odbor za goriško oblast, Postojna, Nova Gorica; 1951: ukinitev

poverjeništvo za gradnje, spisi 1949-1951

Večino fonda hrani Pokrajinski arhiv Koper (fond SI PAK KP 480).