Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1943-1944; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1942: Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Goriško; 1944: Okrožni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) za Goriško; 1944: ukinitev

zapisniki sej odborov OF 1944/ spisi 1943-1944/ obračun blagajne okrožnega odbora OF za mesec maj 1944/ mesečni obračuni o dohodkih in izdatkih v goriškem okrožju 1944/ spisi odseka za finance 1944

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1701).