Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1947; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1944: Okrajni (mestni) narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Gorica; 1945: Okrajni (mestni) narodnoosvobodilni odbor Gorica; 1947: ukinitev

okrajna gospodarska komisija 1944/ okrajno načelstvo narodne zaščite 1945/ odsek za promet 1945/ volilna komisija 1946/ odsek za prehrano 1946/ personalni odsek 1946/ odsek za finance 1946/ odsek za zdravstvo 1946/ odsek za prosveto - okrajna (mestna) prosvetna komisija 1945-1947

slovenščina, italijanščina

71