Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1947; 1.2 tm (12š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Grgar - Čepovan (za Grgarsko); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Grgar (za Grgarsko, Grgar - Čepovan); 1947: ukinitev

zapisniki sej okrajnih organov 1945-1947/ zapisniki sej krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 1944-1946/ tajništvo 1944-1947/ odsek za izgradnjo ljudske oblasti 1945-1946/ odsek za notranje zadeve 1945-1946/ okrajno poveljstvo narodne zaščite 1944-1946/ okrajna komisija za vojno škodo 1945-1947/ okrajno narodno sodišče 1945-1947/ vojaški odsek 1944-1947/ personalni odsek 1945-1947/ družinske pole: Spodnji Lokovec, Ravnica 1946/ komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev 1945-1946/ komisija za upravo narodne imovine 1945-1947/ odsek za kmetijstvo in gozdarstvo 1945-1947/ odsek za trgovino in preskrbo 1945-1946/ odsek za gradnje 1945-1947/ odsek za industrijo in obrt 1945-1946/ odsek za promet 1945-1946/ odsek za prosveto 1945-1946/ odsek za zdravstvo 1945-1947/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1947/ odsek za finance 1944-1947/ spisovne evidence 1945-1947