Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1943-1947; 0.2 tm (2 škatli, 5 knjig); arhivski popis

1943: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Kanal (za Kanalsko, Kal - Kanal, Kanal - Čepovan); 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Kanal; 1947: ukinitev

spisi izvršnega odbora 1944-1947/ odsek za obnovo in gradnjo 1944-1945/ odsek za notranje zadeve 1945/ odsek za trgovino in preskrbo 1945/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za gozdarstvo 1945/ odsek za promet in industrijo 1945/ odsek za finance 1945-1947/ odsek za prehrano 1945/ odsek za zdravstvo 1945-1947/ odsek za prosveto 1945-1946/ odsek za socialno skrbstvo 1945-1946/ gospodarski referent 1943-1944/ komisija za podeljevanje podpor 1945-1946/ okrajno načelstvo narodne zaščite 1945/ odsek za statistiko 1947/ evidenca kolportaže časopisov 1946/ spisovne evidence 1943-1947/ gradivo Kolportaže Kanal 1945

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1808).