Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1947; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1944: Okrajni narodnoosvobodilni odbor (Osvobodilne fronte) Kobarid; 1945: Okrajni narodnoosvobodilni odbor Kobarid; 1947: ukinitev

tajništvo? 1945-1947/ odsek za finance 1945-1947/ odsek za zdravstvo 1945/ odsek za notranjo upravo 1945-1946/ odsek za kmetijstvo 1945/ odsek za gradnje in obnovo 1945/ odsek za izgradnjo narodne oblasti 1945/ odsek za obrt in industrijo 1945/ odsek za gozdarstvo 1945/ odsek za prosveto 945/ mobilizacijski odsek 1945/ odsek za socialno skrbstvo 1945/ odsek za promet 1945/ odsek za prehrano 1945/ volitve/ okrajna prosvetna komisija 1945-1947

Večino fonda hrani Arhiv Republike Slovenije (fond AS 1809).