Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 1.6 tm (16 arhivskih škatel, 11 knjig); prevzemni seznam

1952: Občinski ljudski odbor Grahovo; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1955/ volitve 1953/ sklad za obnovo gozdov 1952-1955/ matični urad 1953/ stanovanjska uprava 1955/ občinski odbor protiletalske zaščite 1952-1955/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1952-1955/ davčne zadeve 1952-1955/ finančne evidence 1953-1955/ evidenčna knjiga odsotnosti uslužbencev 1953-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1952-1955/ stalni volilni imenik za naselja: Bukovski Vrh, Grahovo - Spodnje Bukovo, Hudajužna - Obloke, Koritnica - Zarakovec, Podbrdo - Petrovo Brdo, Rut - Grant, Stržišče - Kal, Temljine 1953-?/