Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 0.6 tm (5š 6k); arhivski popis

1952: Občinski ljudski odbor Miren; 1955: ukinitev

zapisniki sej 1952-1954/ /volilni imeniki 1953/ potrdila, prošnje 1954-1955/ evidenca živinskih potnih listov 1953-1954/ evidenčna službenih potovanj in odsotnosti 1954-1955/ komisija za predvojaško vzgojo 1955/ seznam potrjenih receptov 1954-1955/ evidenca okrajne takse v gotovini 1954-1955/ davčni razporedi 1952-1955/ finančne evidence 1955/ katalog kniig 1953-1955/ spisi 1952-1955/ spisovne evidence 1953-1955