Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1976-1980; 24.3 tm (243 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1976: Skupščina občine Tolmin - Občinski odbor za ugotavljanje in odpravo posledic potresa na Tolminskem

pravilniki in navodila, informativni listi/ zapisniki sej, plani dela, poročila o delu in drugi spisi o delu odbora in različnih organov/ zapisniki o pregledu stanja na terenu, ugotovitvah škode in predlogih ukrepov/ evidence ogroženih, anketni listi, poročila o posledicah potresa in poteku obnove/statistična poročila/ spisi, tehnična in druga dokumentacija gradnje in obnove stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij, komunalnih naprav in drugih družbenih objektov, načrti montažnih stanovanjskih hiš/ spisi, tehnična in druga dokumentacija o odpravljanju posledic potresa po posameznih krajevnih skupnostih