Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1961-1965; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1962: Zavod za prosvetno pedagoško službo Ajdovščina; 1965: ukinitev

zapisniki/ odločbe/ analize/ navodila/ poročila o obiskih na šolah/ popisi števila učencev na šolah/ korespondenca z republiškim sekretariatom za šolstvo, z zavodom za napredek šolstva ter z osnovnimi šolami