Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 3.0 tm (27š 7k 1m); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ajdovščina; 1946: Mestni narodnoosvobodilni odbor Ajdovščina; 1947: Mestni ljudski odbor Ajdovščina; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ volitve 1947-1952, volilni imenik / popis obrti 1946-1950/ geodetski načrti 1949/ gradbene zadeve 1947-1952/ davčna evidenca 1951 / dokumentacija o prekrških, zaplembah in denarnih kaznih 1945-1952/ spisi 1945-1952/ poverljivi spisi in delovodnik 1947-1951/ spisovne evidence 1945-1951, delovodnik matičnega urada 1950-1951