Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 2.0 tm (18š 7k); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Solkan; 1947: Krajevni ljudski odbor Solkan, Mestni ljudski odbor Solkan; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ seznam izstavljenih matičnih izpiskov 1948-1950/ evidence kmetijstva/ gradnja in obnova 1948-1951/ stanovanjske zadeve 1949-1952/ družinska stanja 1947/ socialna pomoč/ finančne evidence/ davčni razporedi 1951/ spisi 1947-1951/ spisovne evidence 1947-1951