Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ajševica; 1947: Krajevni ljudski odbor Ajševica (Ajševica - Stara Gora); 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947/ statistika 1947, 1951/ volitve 1946-1951/ notranje zadeve 1945-1952/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1944-1952/ delo in delovni odnosi 1947-1952/ lokalna proizvodnja 1948/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1948, 1950/ gostinstvo in turizem 1947-1949/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1947-1951/ lokalni promet 1946-1952/ gradnja in obnova 1948-1951/ stanovanjske zadeve 1947-1951/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1951/ ljudsko zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1948, 1951/ vojaške zadeve 1947-1952/ razno 1945-1951/ spisovne evidence 1945-1952