Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Borjana; 1947: Krajevni ljudski odbor Borjana; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ volitve/ državljanske zadeve 1947-1952/ premoženjsko-pravne zadeve 1947-1952/ notranje zadeve 1947, 1951-1952/ delo in delovni odnosi 1948, 1950/ kmetijstvo 1947-1950/ gozdarstvo 1950/  obrt 1947/ gostinstvo in turizem 1947/ trgovina in preskrba 1947/ komunalne zadeve/ lokalni promet 1948, 1950/ gradbene zadeve 1947, 1951-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1947- ?/ ljudsko zdravstvo 1947-1951/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1947, 1950-1952/ vojaške zadeve 1947-1948, 1951/ finance 1945-1952/ razno 1949/ spisovne evidence 1946-1952/ poštna knjiga 1950-1952