Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Bukovica; 1947: Krajevni ljudski odbor Bukovica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje 1944-1952/ planiranje 1949-1951/ statistika 1950?-1951/ volitve 1945-1950/ državljanske zadeve 1947-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1944-1952/ delo in delovni odnosi 1944-1952/ lokalna proizvodnja 1944-1951/ kmetijstvo 1945-1952/ obrt 1948-1952/ gostinstvo in turizem 1948-1951/ trgovina in preskrba 1944-1952/ komunalne zadeve 1947-1950/ lokalni promet 1949-1951/ gradbene zadeve 1945-1952/  stanovanjske zadeve 1945-1952/ finance 1944-1952 / šolstvo, prosveta, kultura 1950-1951/ ljudsko zdravstvo 1944-1952/ socialno skrbstvo 1946?-1952/ javna varnost 1944-1952/ vojaške zadeve 1944-1952/ razno 1944-1952