Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Dobravlje; 1947: Krajevni ljudski odbor Dobravlje; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1948-1949/ planiranje 1950-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1946-1952/ notranje zadeve 1948-1950/ delo in delovni odnosi 1949/ obrt 1948/ trgovina in preskrba 1949-1950/ finance 1945-1952/ socialno skrbstvo 1949-1951/ razno 1945-1950/ spisovne evidence 1947-1952