Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Erzelj - Goče; 1947: Krajevni ljudski odbor Erzelj - Goče; 1948: Krajevni ljudski odbor Goče; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1952/ statistika 1945-1951/ volitve 1947-1951/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1950/ lokalna proizvodnja 1947-1949/ kmetijstvo 1945-1951/ gozdarstvo 1945-1951/ obrt 1946-1951/ gostinstvo in turizem 1947-1951/ trgovina in preskrba 1945-1951/ komunalne zadeve 1945-1951/ lokalni promet 1946-1949/ gradnja in obnova 1946-1952/ stanovanjske zadeve 1950/ finance 1946-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945-1951/ ljudsko zdravstvo 1945-1951/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1946-1951/ vojaške zadeve 1945-1951/ spisovne evidence 1945-1951