Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 1.4 tm (14š); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Grahovo - Koritnica; 1947: Krajevni ljudski odbor Grahovo - Koritnica; 1948: Krajevni ljudski odbor Grahovo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1951/ pregledi vpisov v matične knjige in poročila o naravnem gibanju prebivalstva 1948-1951/ popisi zemljiških posestev 1947/ izkazi površin 1947/ gospodarski in odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ zapisniki o izdajanju živinskih potnih listov 1947-1952/ finančne evidence 1948-1951/ davčne evidence 1946-1952/ krajevna gostilna in mesnica 1949/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1946-1951