Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Grgar; 1947: Krajevni ljudski odbor Grgar; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1947-1951/ planiranje 1948-1951/ statistika 1947-1951/ volitve 1947-1951/ državljanske zadeve 1947-1952/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ notranje zadeve 1947-1952/ delo in delovni odnosi 1947-1952/ lokalna proizvodnja 1947-1952/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1952/ obrt 1947-1952/ gostinstvo in turizem 1947-1952/ trgovina in preskrba 1947-1952/ komunalne zadeve 1947-1952/ lokalni promet 1948-1952/ gradbene zadeve 1947-1952/ stanovanjske zadeve 1947-1952/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1947-1950/ ljudsko zdravstvo 1947-1952/ socialno skrbstvo 1947-1952/ javna varnost 1947-1949/ vojaške zadeve 1947-1952/ spisovne evidence 1945-1951