Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 1.1 tm (11š); arhivski popis po prvotni ureditvi

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Hudajužna - Obloke; 1947: Krajevni ljudski odbor Hudajužna; 1952: ukinitev

družinske pole 1945/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi in izkazi površin 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence izdanih potrošniških nakaznic 1946-1950/ seznami priselitev/ spisi 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1951