Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.2 tm (2š 1m); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kal nad Kanalom; 1947: Krajevni ljudski odbor Kal nad Kanalom; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ statistika 1946-1947/ notranje zadeve 1947-1951/ državljanske zadeve 1946-1947,1951/ premoženjskopravne zadeve 1946-1951/ delo in delovni odnosi 1947-1950/ kmetijstvo 1948, 1950/ gozdarstvo 1946-1952/ obrt 1946/ trgovina in preskrba 1946-1951/ komunalne zadeve 1947,1951/ lokalni promet 1948-1951/ gradnja in obnova 1947, 1951-1952/ finance 1946-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1946,1949/ ljudsko zdravstvo 1948-1950/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1945-1947/ vojaške zadeve 1946-1951/ razno 1946-1952/ spisovne evidence 1947-1952