Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1946-1949; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kovk; 1947: Krajevni ljudski odbor Kovk; 1949: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1949/ planiranje 1948-1949/ volitve 1948/ državljanske zadeve 1947-1949/ premoženjskopravne zadeve 1948-1949/ gozdarstvo 1948-1949/ trgovina in preskrba 1949/ komunalne zadeve 1948/ finance 1948-1949/ šolstvo, prosveta in kultura 1949/ ljudsko zdravstvo 1948-1949/ javna varnost 1949/ vojaške zadeve 1948-1949/ spisovne evidence 1947-1949