Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Kronberg; 1947: Krajevni ljudski odbor Kronberg (Kromberg, Kromperk, Kromberk); 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1951/ planiranje 1947-1950/ statistika 1946-1950/ volitve 1945-1952/ državljanske zadeve 1945-1951/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1945-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1951/ lokalna proizvodnja 1950/ kmetijstvo 1945-1952/ gozdarstvo 1945-1951/ obrt 1947-1950/ gostinstvo in turizem 1947-1952/ trgovina in preksrba 1944-1951/ komunalne zadeve 1946-1952/ lokalni promet 1945-1952/ gradbene zadeve 1946-1950/ stanovanjske zadeve 1945-1951/ finance 1944-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1950/ ljudsko zdravstvo 1945-1952/ socialno skrbstvo 1945-1952/ javna varnost 1945-1951/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952