Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1946-1952; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Livek; 1947: Krajevni ljudski odbor Livek; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1947-1952/ volitve 1946-1951/ statistika 1948-1950/ notranje zadeve 1947-1952/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1952/ delo in delovni odnosi 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1948-1951/ kmetijstvo 1947-1951/ gozdarstvo 1948-1952/ obrt 1947-1951/ turizem in gostinstvo 1949-1950/ lokalni promet 1947-1951/ komunalne zadeve 1949-1952/ gradnja in obnova 1947-1951/ stanovanjske zadeve 1951/ trgovina in preskrba 1947-1952/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1951/ ljudsko zdravstvo 1948-1952/ socialno skrbstvo 1946-1952/ javna varnost 1948-1952/ vojaške zadeve 1947-1952/ razno 1949-1950/ spisovne evidence 1947-1951