Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 1.5 tm (15 škatel); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lom; 1947: Krajevni ljudski odbor Lom; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1944-1951/ volilni imeniki/ družinske pole za naselja Kanalski Lom, Tolminski Lom, Kremence, Dolgi laz in Rut/ popisi zemljiških posestev, izkazi površin in zemljiški listi za skupno gospodarstvo 1947/ odkupni listi 1951/ kmetijske evidence 1945-1952/ intendantska evidenca 1944/ davčne evidence 1947-1951/ finančne evidence 1951-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1947-1952