Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1946-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Otlica; 1947: Krajevni ljudski odbor Otlica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1949-1950/ statistika 1948/ notranje zadeve 1947-1952/ državljanske zadeve 1948-1951/ premoženjskopravne zadeve 1948-1951/ delo in delovni odnosi 1949-1951/ lokalna proizvodnja 1952/ kmetijstvo 1949/ gozdarstvo 1949-1950/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1948/ finance 1946-1951/ šolstvo, prosveta in kultura 1951-1952/ socialno skrbstvo 1949/ javna varnost 1948/ vojaške zadeve 1949-1951/ spisovne evidence 1946-1952