Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Planina; 1947: Krajevni ljudski odbor Planina; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1946-1952/ planiranje 1950-1951/ statistika 1946/ volitve 1948-1952/ notranje zadeve 1946-1951/ državljanske zadeve 1945,1949/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1948-1950/ kmetijstvo 1948, 1951/ trgovina in preskrba 1948-1951/ obrt 1948-1951/ gradnja in obnova 1947-1951/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1945/ socialno skrbstvo 1947-1949/ vojaške zadeve 1945-1949/ razno 1949/ spisovne evidence 1945-1952