Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 2.6 tm (26š); prevzemni seznam

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šentviška Gora (Gora, Planota); 1947: Krajevni ljudski odbor Šentviška Gora (Gora, Planota); 1949: Krajevni ljudski odbor Planota (Gora); 1952: ukinitev

zapisniki sej 1946-1951/ volilni imeniki/ družinska stanja, družinske pole za naselja Šentviška Gora, Zakraj, Daber, Vrh, Polje in Prapetno brdo 1945-1946/ seznami priselitev in izselitev, seznami izdanih začasnih osebnih izkaznic/ popisi zemljiških posestev/ izkazi površin 1947/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje, odkupa in preskrbe 1945-1952, odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ odbor za elektrifikacijo Planote 1946-1948/ davčne evidence 1947-1952/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1944-1952/ spisovne evidence 1946-1952