Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor: Ljubinj, Poljubinj, Prapetno; 1946: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Poljubinj; 1947: Krajevni ljudski odbor Poljubinj; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1947-1951/ statistika 1946-1951/ volitve 1946-1951/ državljanske zadeve 1945-1952/ premoženjskopravne zadeve 1945-1952/ notranje zadeve 1946-1951/ delo in delovni odnosi 1946-1952/ lokalna proizvodnja 1946, 1949/ kmetijstvo 1946-1952/ gozdarstvo 1946-1952/ obrt 1946-1951/ gostinstvo in turizem 1946-1950/ trgovina in preskrba 1946-1952/ komunalne zadeve 1946-1951/ lokalni promet 1946-1950/ gradbene zadeve 1945-1952/ stanovanjske zadeve 1948-1950/ finance 1945-1952/ šolstvo, prosveta, kultura 1946-1952/ ljudsko zdravstvo 1946-1951/ socialno skrbstvo 1945-1951/ javna varnost 1945-1952/ vojaške zadeve 1945-1952/ razno 1946, 1949/ spisovne evidence 1946-1952