Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 1.5 tm (15š 1k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sedlo, Krajevni narodnoosvobodilni odbor Podbela; 1947: Krajevni ljudski odbor Sedlo, Krajevni ljudski odbor Podbela; 1948: Krajevni ljudski odbor Sedlo; 1952: ukinitev

zapisniki sej 1945-1952/ matična knjiga/ družinska knjiga za Sedlo, Homec, Stanovišče in Podbelo 1949, družinske pole in družinska stanja 1945-1947/ volilni imeniki/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva, obvezne oddaje in preskrbe/ davčne evidence/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1947-1952