Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1949; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Spodnja Branica; 1947: Krajevni ljudski odbor Spodnja Branica; 1949: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1949/ planiranje 1949/ statistika 1947-1949/ volitve 1947-1948/ državljanske zadeve 1945-1949/ premoženjskopravne zadeve 1947-1949/ notranje zadeve 1945-1948/ delo in delovni odnosi 1946-1949/ kmetijstvo 1946-1950/ gozdarstvo 1946-1947/ obrt 1948-1949/ gostinstvo in turizem 1947/ trgovina in preskrba 1945-1949/ komunalne zadeve 1946-1949/ gradbene zadeve 1948/ stanovanjske zadeve 1947/ finance 1945-1950/ šolstvo, prosveta, kultura 1945-1947/ ljudsko zdravstvo 1945-1949/ socialno skrbstvo 1945-1949/ javna varnost 1946-1948/ vojaške zadeve 1945-1948/ razno 1945-1947/ evidence uporabnikov industrijskih nakaznic, živine in lastnikov vozov/ spisovne evidence 1947-1949