Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 1.1 tm (10š 4k); prevzemni seznam

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Srpenica; 1947: Krajevni ljudski odbor Srpenica; 1952: ukinitev

zapisniki sej/ popis prebivalstva 1945/ rojstna in mrliška matična knjiga, vpisnik matične knjige rojstev in smrti 1947-1952/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ evidence kmetijstva in preskrbe 1945-1951/ finančne evidence 1948-1952/ spisi 1945-1952/ spisovne evidence 1945-1951