Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1949; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sužid; 1947: Krajevni ljudski odbor Sužid; 1949: ukinitev

organizacija in poslovanje 1945-1949/ planiranje 1948-1949/ statistika 1947-1949/ volitve 1946-1948/ državljanske zadeve 1947-1949/ premoženjskopravne zadeve 1947-1949/ notranje zadeve 1947-1949/ delo in delovni odnosi 1947-1949/ kmetijstvo 1947-1949/ gozdarstvo 1947-1949/ obrt 1947-1949/ gostinstvo in turizem 1947-1949/ trgovina in preskrba 1947-1949/ komunalne zadeve 1948-1949/ lokalni promet 1947-1949/ gradbene zadeve 1948/ stanovanjske zadeve 19949/ finance 1946-1949/ šolstvo, prosveta, kultura 1947-1949/ ljudsko zdravstvo 1947-1949/ socialno skrbstvo 1947-1949/ javna varnost 1949/ vojaške zadeve 1947-1949/ spisovne evidence 1947-1949