Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.3 tm (3š 1k); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Sv. Križ; 1947: Krajevni ljudski odbor Sv. Križ (Vipavski Križ, Križ); 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1945-1952/ planiranje 1949-1951/ statistika 1947/ volitve 1945-1952/ notranje zadeve 1947-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1946-1952/ delo in delovni odnosi 1949-1950/ kmetijstvo 1949/ obrt 1948-1950/ gostinstvo in turizem 1952/ trgovina in preskrba 1948-1951/ finance 1946-1952/ socialno skrbstvo 1950/ vojaške zadeve 1947-1949/ spisovne evidence 1946-1952