Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1952; 0.2 tm (2š 1k); arhivski popis

1945: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Ustje; 1947: Krajevni ljudski odbor Ustje; 1952: ukinitev

volilni imenik 1950-1952/ družinska stanja – kontrola živilskih nakaznic 1947/ gradbeni načrti za stanovanjska in gospodarska poslopja 1947-1951/ dopisi in ostali spisi 1945-1952/ blagajniška knjiga 1947-1952, kontrolniki kreditov 1949-1952/ davčna evidenca 1951/ spisovne evidence 1947-1951, poštna knjiga 1948-1949