Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1952; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1944: Krajevni narodnoosvobodilni odbor Vojščica; 1947: Krajevni ljudski odbor Vojščica; 1952: ukinitev

organizacija in poslovanje, zapisniki sej 1944-1952/ planiranje 1949-1952/ statistika 1948-1952/ volitve 1947-1950/ notranje zadeve 1945-1951/ državljanske zadeve 1947-1951/ premoženjskopravne zadeve 1947-1951/ delo in delovni odnosi 1947-1951/ lokalna proizvodnja 1947-1950/ kmetijstvo 1947-1952/ gozdarstvo 1947-1950/ obrt 1947-1951/ gostinstvo in turizem 1948-1950/ trgovina in preskrba 1947-1951/ komunalne zadeve 1947-1951/ gradnja in obnova 1948-1950/ stanovanjske zadeve 1950/ finance 1947-1952/ šolstvo, prosveta in kultura 1947-1952/ zdravstvo 1947-1951/ socialno skrbstvo 1946-1951/ javna varnost 1948-1949/ vojaške zadeve 1947-1951/ spisovne evidence 1946-1952