Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1973-1989; 3.7 tm (37š); prevzemni seznam

Samoupravna stanovanjska skupnost občine Ajdovščina: samoupravni akti/ skupščine 1973-1989/ izvršilni odbor 1977-1982/ upravni odbor enote za graditev stanovanj 1976-1978/ komisija za gospodarjenje s stanovanjskim skladom 1980-1988/ komisija za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev 1976-1989/ komisija za planiranje, financiranje in graditev stanovanj 1979-1989/ komisija za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj 1978-1979/ odbor za solidarnost 1982-1989/ komisija za družbeno pomoč 1976-1982/ delovna skupnost 1976-1977/ odbor za samoupravno delavsko kontrolo 1979-1988/ razno

Samoupravna komunalna skupnost občine Ajdovščina in Samoupravna skupnost za komunalno in cestno gospodarstvo občine Ajdovščina: registracija/ samoupravni akti/ skupščine 1982-1985/ izvršilni odbor 1981-1982/ razno 1981-1986

Občinska skupnost za ceste Ajdovščina: registracija/ skupščine 1983-1985/ odbor za planiranje in finančne zadeve 1983-1985

Kmetijsko-zemljiška skupnost občine Ajdovščina: samoupravni akti/ skupščine 1973-1989/ izvršilni odbor 1976-1989/ odbor za samoupravni nadzor 1982-1983/ spisi 1975-1989/ razno

Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Ajdovščina: samoupravni akti/ zapisniki sej delovne skupnosti 1977-1985/ kadrovske evidence