Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1971-1990; 31.8 tm (362 škatel 7 map); arhivski popis načrtov

Samoupravna stanovanjska skupnost občine Nova Gorica: iniciativni odbor za ustanovitev stanovanjske skupnosti 1973-1974/ skupščine 1974-1990/ izvršni odbor 1974-1980/ enota za gospodarjenje s stanovanjskim skladom 1975-1985/ enota za graditev stanovanj 1974-1986/ enota za družbeno pomoč 1974-1978/ odbor za planiranje 1985-1986/ komisija za splošne, finančne, kadrovske in administrativne zadeve 1982-1986/ poravnalni svet 1974-1984/ zazidalni in regulacijski načrti

Samoupravna komunalna skupnost občine Nova Gorica: skupščine 1977-1989/ izvršni odbor 1977-1981/ odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 1974-1986/ odbor za vodovod in kanalizacijo 1974-1986/ odbor za toplovod in plinovod 1983-1986

Cestna skupnost občine Nova Gorica: samoupravni akti/ izvršni odbor/ srednjeročni in dolgoročni plan 1981-1985/ statistika/ gradnje in obnove cest in ulic, prometne ureditve/ zaključni računi

Kmetijsko-zemljiška skupnost občine Nova Gorica: samoupravni akti/ skupščine/ izvršni odbor 1973-1989/ dokumentacija o statusu kmetov in zaščitenih kmetijah 1975-1989/ melioracije, komasacije in namakanje kmetijskih površin/ evidence zemljišč kmetijskega sklada/ evidence kmetijskih površin in neobdelanih kmetijskih zemljišč/ zaključni računi 1976-1988/ načrti, študije in zračni posnetki zemljiških površin