Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-2010; 4.3 tm (43 škatel); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Ajdovščina

samoupravni akti 1980-1987/ skupščine in zbori občanov 1979-1984, seje sveta 1970-1986, seje odborov, komitejev, delegacij in drugih organov 1982-1986/ poravnalni svet 1973-1988/ potrošniški svet 1978-1987/ register prebivalstva/ volilni imeniki za plebiscit 1990/ asfaltiranje območja Polžev mlin 1984/ ljudska obramba in civilna zaščita/ anketni vprašalniki 1987/ dopisi in ostali spisi 1965-1989