Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1968-1995; 1.0 tm (10š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

statut 1968, 1974/ zbori občanov 1969-1994, skupščine 1979-1989, seje sveta 1969-1995, komisije in delegacije1974-1991, razni sestanki 1971-1994/ volitve 1974, 1978, 1990/ seznami članov organov KS in družbenopolitičnih organizacij/ ustanavljanje občine Bovec 1992-1995/ seznam društev in klubov, seznam lastnikov počitniških hišic/ krajevni praznik in podeljevanje priznanj 1975-1987/ splošna ljudska obramba in civilna zaščita 1970-1993/ poravnalni svet 1975-1994/ svet potrošnikov 1977-1986?/ potres, anketa o socialnem položaju v potresu prizadetih družin, sanacija hiš v Plužni 1976-1980/ gradnja cestnega predora pod Vršičem in ceste Primorka 1978-1991/telefonsko omrežje 1973-1984/ počitniško naselje Kaninska vas 1976-1984/gradnja in popravila mostov in brvi, regulacija hudournika Gereš 1983-1990/ ureditev tržnice v Bovcu 1983-1991/ poslopje stare šole v Bovcu 1981-1994 gradnja kulturnega doma v Bovcu 1979-1991/ zdravstvena služba na Bovškem1986-1987?/ vojaška pokopališča 1978-1990/ kajakaški kamp v Čezsoči 1982-1984/ svetovno prvensto v kajaku in kanuju 1987-1991/ 800-letnica župnije Bovec 1992/  uporaba vojaških nepremičnin 1992-1993/ tehnična dokumentacija za posamezne objekte/ postavitev spominskih obeležij Dušanu Munihu in Antonu Pirjevcu 1982-1983/ sodelovanje s krajevno skupnostjo Kraljevec iz Zagreba 1983-1984/ finančna poročila 1973-1994/ dopisi in drugi spisi 1969-1995/ priznanja 1973-1991/ fotografije 1980-1986