Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1963-1988; 0.4 tm (4š 2k); prevzemni seznam

1964: Krajevna skupnost Branik

seje sveta 1964-1986, seje zbora delegatov 1975-1976/ volitve 1986?/ seznama delegatov in vodij delegacij, seznam članov organov za civilno zaščito 1982- ?/ statistika 1971-1981/ srednjeročna plana za obdobje 1976-1980 in 1981-1985/ samoprispevek za ureditev krajevnih poti 1977-1979/ poravnalni svet 1976-1985/ pogodbe 1966-1986/ potres 1976-1979/ finančna poročila, poročuila o delu, programi dela 1967-1977/ anketa o socialni politiki v krajevni skupnosti 1975/ vodovod 1975 - ?/ kanalizacija meterornih voda, javna razsvetljava v Braniku, vzdrževalna dela na cesti med pokopališčem in šolo v Braniku, elektroenergetski objekt v Braniku – Britof, ureditev lope pri šoli v Spodnji Branici, regulacija Branice, melioracija Vrhovskega polja, vzdrževanje poti v Braniku 1963-1988/ urbanistični in zazidalni načrt za naselje Branik 1971-1976/ priznanji 1977, 1985/ dopisi in drugi spisi 1970-1986