Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1990; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

1955: Krajevni odbor Čepovan; 1965: Krajevna skupnost Čepovan

statut 1968/ seje krajevnega odbora in sveta, zbori volilcev 1955-1990, seje komisije za socialna vprašanja 1963-1973, seje komisije za komunalna vprašanja 1988, seja delegacije KS Čepovan in KS Lokovec za skupščine SIS 1974, razni sestanki in posveti 1956-1984/ seznam občanov od 16.leta starosti dalje/ volitve 1969, 1974, 1978/ referendumi 1972, 1974, 1987/ programi dela za leta1965-1975, perspektivni 7-letni načrt dela 1965/ finančni načrti za leta 1965-1986/ finančna poročila in poročila o delu za leta1965-1989/ seznam prispevkov za asfaltiranje ceste Grgar - Čepovan 1972/ poškodovane stavbe ob potresu 1976/ pokopališče 1956-1973?/ partizanski spomenik 1971-1973/ zdravstvena postaja 1978/ vodovod 1979/ telefonsko omrežje 1986/ finančne evidence 1961-1974/ dopisi in ostali spisi 1956-1990/ delovodnika 1965-1987