Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1959-1995; 2.0 tm (20š 2k 2m); delni prevzemni seznam, arhivski popis načrtov, plakatov in zemljevidov, arhivski popis fotografij

Krajevni odbor Dobrovo; 1964: Krajevna skupnost Dobrovo

statut / volitve/ seje krajevnih odborov, skupščine, seje sveta in komisij, razni sestanki/ poravnalni svet/ statistika/ srednjeročni plani, programi dela in poročila o delu, finančni plani in zaključni računi/ potres, naravne nesreče/ gradbene in komunalne zadeve /prireditve/ dopisi in ostali spisi/ študije, govori/ razno/ detajlni listi za katastrske občine/ načrti, plakati, zemljevidi/ fotografiji