Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1961-1989; 2.2 tm (22š); prevzemni seznam

Krajevni odbor Grgar; 1964: Krajevna skupnost Grgar

statut/ planski dokumenti/ seje 1961-1987/ seznam volilnih upravičencev 1969, volitve 1974, 1978/ vodovod, kanalizacija in asfaltiranje krajevnih cest/ krajevni samoprispevek/ posojilo za ceste/ pokopališče/ zaščitene kmetije/ potres/ krajevni praznik/ popisi inventarja/ zaključni računi in finančne evidence 1977-1986/ spisi 1961-1981