Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1977-1988; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam, arhivski popis fotografij

zbori krajanov 1981-1982, skupščine ?-1983, seje sveta 1981-1983, razni sestanki 1977-1982/ volitve 1982/ delegacija KS 1982/ odbor za komunalne naloge vasi Loke 1983/ komisija za socialna vprašanja 1982/ komite za SLO in DS, komisija za izgradnjo zaklonišča 1981-1982/proslava dneva internirancev 1979-1980, koordinacijski odbor za organizacijo krajevnega praznika 1982_?/ obnova bivše šolske stavbe 1977-1981/ izgradnja telefonskega omrežja 1987-1988/ asfaltiranje krajevnih cest 1982/ finančna plana za leti 1979 in 1981, finančni poročili za leti 1981 in 1982/ dopisi in ostali spisi 1978-1983/ fotografije