Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1971-1991; 0.4 tm (4š); prevzemni seznam

statut 1979, 1985, pravilnik o upravljanju s krajevnimi pokopališči 1990/ zbori krajanov 1975-1991, skupščine 1979-1988, seje sveta 1974-1991, seje delegacij 1974-1978, razni sestanki 1974-1991/ poravnalni svet 1979-1980, 1991/ potrošniški svet 1980/ volitve 1976?-1990/ urbanistični načrti 1979-1980/ vodovod za naselje Visoko 1985-1988?/ obnova vodovoda v naselju Užiče 1987/ vodovod Podgrac 1989-1990/ namakalni sistem Vogršček – severni krak 1989/ preureditev stavbe osnovne šole – večnamenska dvorana 1984/ ureditev poti na Visoko 1971-1972/ asfaltiranje cest in poti 1976-1977, 1987-1990/ vzdrževalna dela na cesti v Osek, na krajevnih cestah v Vitovljah in na cesti v Korenine 1989-1991/ gradnja pločnika ob cesti v Oseku 1986-1987/ izgradnja pločnika v naselju Šempas – osek 1989-1990/ krajevno telefonsko omrežje 1980/ obnova javne razsvetljave 1985-1986, 1990/ razširitev pokopališča v Oseku 1989, ?/ seznam imetnikov motornih vozil in vprežne živine ?, 1978/ potres 1977-1978/ krajevni samoprispevek 1971-1974?, 1989, 1991/ finančna poročila 1980?-1991/ ljudska obramba in civilna zaščita 1977-1991/ proslava v Vitovljah, 14. 8. 1977 / razno/ dopisi in ostali spisi 1975-1991