Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1960?-1993; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Krajevni odbor Podnanos; 1965: Krajevna skupnost Podnanos

statut 1970, ?/ skupščine, zbori volilcev, seje sveta, družbenopolitičnih organizacij, poravnalnega sveta in komisij 1961-1992/ plani dela za leta 1976-1985/poročilo o delu šolskega odbora 1961,  poročila o delu sveta za leta 1977-1982/ statistika 1972-1983/ anketni vprašalniki o socialni politiki v KS in o družbenoekonomskem položaju žena 1975, 1976?/ gradnja kulturnega doma 1960-1971/ureditev trga in gradnja avtobusnega postajališča 1977-1983/ asfaltiranje krajevnih poti 1978-1980/ vodovodni priključek na zazidalnem območju Rožnik 1979/ melioracija polja Manče-Podnanos 1982/ lokacija nove mlekarne 1977?/ finančni plani za leta 1966-1968/ finančna poročila za leta 1959-1981/ blagajniška knjiga 1961-1964/ računi 1961-1963/ dopisi in ostali spisi 1960-1994/ vabila (plakati) 1992-1993/ govori 1991-1992/ vrnitev krajevnega imena 1990-1992