Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1967-1986; 0.3 tm (3š); prevzemni seznam

1967: Krajevna skupnost Soča-Trenta

statut/ zbori občanov 1971-1984?, seje sveta 1971-1986, razni sestanki 1978, 1980, 1985/ delegacije KS in SIS 1974/ komisija za finance 1973, 1975/ poravnalni svet 1974/ volitve 1974/ statistika 1971-1976,1982?/ seznmi lastnikov počitniških hišic 1973,1983,?/ seznami upokojencev/ načrt razvoja krajevne skupnosti/ potres 1976-1980/ krajevni samoprispevek 1967?-1973/ finančni plani za leta 1974-1976, zaključni računi 1974?-1985/ blagajniška knjiga 1968-1977/ televizijski pretvornik 1981-1985/ elektrifikacija 1975-1976/ pokopališči v Soči in Trenti/ pogrebni govor/ priznanje 1978/ anketa prebivalcev KS 1974/ dopisi in ostali spisi 1968-1986