Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-1980(?); 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); prevzemni seznam

1965: Krajevna skupnost Vogrsko

statut 1968/ zbori volilcev 1966-1968, seje sveta 1965-1968/ program dela za leto 1967/ poročila o delu 1967?-1976?/ finančna poročila 1966-1973?/ anketa o socialni politiki v KS 1974/ dopisi in ostali spisi 1965-1978/ delovodnika 1965-1976