Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1994; 3.2 tm (32 škatel); arhivski popis

1827: Ljudska šola Rihemberk; po 1918: Ljudska šola Rihenberg, Scuola popolare di Rifembergo; 1924: Scuola elementare di Rifembergo; 1945: Osnovna šola Rihemberk (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Rihemberk; 1951: Osnovna šola Branik; 1870: Ljudska šola Spodnja Branica; 1962: podružnica; 1964: ukinitev

Šolske kronike Branik 1948-1978, Spodnja Branica 1950-1964/ seznam učencev vpisanih v slovanske šole 1945-1947/ zapisniki šolskih konferenc 1952-1993/ statistična poročila 1947-1978/ okrožnice 1959-1972/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ imeniki in tedniki šolskega dela osnovne šole Branik 1947-1977/ šolski dnevniki, izbor 1958-1965/ razrednice in tedniki osnovne šole Spodnja Branica 1948-1964/ šolska matica 1948-1963/ statuti 1965-1978/ spisovne evidence 1948-1987